Salvarea timpului de finisare

Aceste freze permit atât în cazurile de semi-finisare cât şi în cele de finisare paşi mult mai mari decât orice alte tip de freză sferică, reducând astfel semnificativ timpul de prelucrare. 
În cazul acestei scule contactul dintre freză şi piesă se face numai pe o parte a circumferinţei, un aşa numit segment circular, contactul fiind astfel realizat pe nişte raze foarte mari în raport cu diametrele frezelor.

Datorită razei forte mari a tăişului, frezele „segment de cerc” seamănă din punct de vedere funcţional cu frezele sferice de diametru foarte mare 150-500 mm. Familia conţine 4 forme diferite şi anume: butoi (1), oval (2), conic (3), şi lentilă (4).

După cum se cunoaşte, raza sculei şi incrementul de pas definesc inălţimea microneregularităţilor (rugozitatea teoretică). Astfel, cu frezele „segment de cerc” se poate obţineo rugozitate teoretică mult mai bună a suprafeţei la acelaşi increment de pas decât cu frezele sferice. Sau dacă se lucrează cu aceeaşi înălţime a microneregularităţii se obţine un increment de pas mult mai mare, ceea ce înseamnă reducere semnificativă de timp de execuţie. 

   
   
Cea mai interesantă din noua familie de freze este freza “conică”. Cu ajutorul acesteia se pot pune in aplicare noi strategii de frezare tangentială, care pot aduce economii de timp de până la 90%. Toate aceste freze îşi ating adevaratul potenţial numai prin utilizarea sistemului de CAM potrivit.

Avantajele frezelor „segment de cerc”:

  • Paşi mai mari cu aceeaşi rugozitate teoretică rezultată
  • Timpi mult mai scurţi de execuţie prin optimizarea calităţii suprafeţei
  • Durabilitate net superioră faţă de frezele sferice şi astfel un consum şi cost mai redus de scule

Domenii de utilizare posibile

  • Sculării şi matriţerii
  • Industria aeronautică
  • Palete de turbine şi impellere